Sommernattsløpet 2021 følger smittevernregler som beskrevet fra FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?fbclid=IwAR2QJFUibnDhPYpRSv5q1tg6cKY8fk8xWURyqoacnotgoRbXENCkB-ElO_0

Deltakerne er inndelt i kohorter av inntil 200 personer per kohort på maks 3 kohorterg llørdag 14. august 2021.

Alle deltagere og funksjonærer har vi navn og mobilnummer på, noe som gjør evt smittesporing effektivt.

Funksjonærer har munnbind og hansker. Utover startnummerutdeling og bagasjehåndtering har man ikke fysisk kontakt med løperne, da drikke og medaljer er «self-service».

Det står rikelig med håndsprit på alle selvbetjeningsbord som løpere skal benytte.

Bagasjehåndtering er kun med hansker. Bagasje pakkes med 100 sekker i hver rad, fordelt på 3 kohorter. Selvbetjening ( kø med 2 meter avstand) ved innlevering. Utleveres ved å vise startnummer – av person med hansker og munnbind.

Arrangementet  foregår i sin helhet utendørs.

Felles målområde, men separate områder for bagasjehåndtering per distanse. Således blir Filipstadkaia å regne som et offentlig sted, uten begrensning på antall personer som kan passere der. Deltagere anmodes om å forlate området så snart de er i mål. Sågar er rikelig med tid mellom når de ulike puljer kommer i mål, så opphopning av mennesker er ikke tema.

1 meteren skal opprettholdes / anbefales / minnes på.

Deltagere / funksjonærer med symptomer skal ikke delta.

Medaljer etter målgang er selvbetjening – det legges ut medaljer på et bord.