Med Ekebergsletta som nærmeste nabo og med en aktiv bydel som kundegruppe er Spar Simensbråten i Oslo bevisste på sin posisjon som områdets nærbutikk.

Som et av Oslos største og eneste bynære skogs- og friluftsområder er det liten tvil om at Ekebergsletta innbyr til fysisk aktivitet. Ikke bare gjennom organisert idrett, men også gjennom flotte turområder i Ekebergparken og Brannfjellskogen. Et steinkast unna sletta ligger Spar Simensbråten, og områdets nærbutikk er svært bevisste på sin posisjon i et aktivt miljø. Spar er samarbeidspartner til Sommernattsløpet 2017.

– Hvis man ser kynisk på det er jo det viktigste for en butikk at økonomien går bra, men i mine øyne er det at kundene er i form vel så viktig. Det er jo positivt for alle, sier butikksjef Yngve Holm.

 

Sunnere utvalg

30-åringen har ganske nylig blitt butikksjef på Spar Simensbråten, men har jobbet i Spar-systemet i snart ti år. Han forteller at butikken blant annet har tatt inn sportsdrikker og proteinshaker for kunne tilby noe ekstra.

– Det er ting som er tilgjengelig for de fleste, men det er kanskje ikke så mange andre dagligvarebutikker som har det i hyllene, sier han.

Ut i fra salget har tiltaket blitt tatt godt imot av kundene, kan Holm fortelle. Det tror han blant annet skyldes at de har fokus på å sette varene lett tilgjengelig, slik at det blir enklere å velge sunt fremfor usunt. Ikke minst viser det hva slags profil Spar som kjede og butikken på Simensbråten ønsker å ha.

– Det er noe vi bevisst har gått inn for fordi det bor veldig mange sportslige folk i området. Og det er et kjedefokus at vi ønsker å tilby sunnere varer til kundene. Det er veldig lett å selge sukkervarer, men vi ønsker også tilby andre produkter, fortsetter butikksjefen.

 

Engasjerte ansatte

Selv om Holm er ny på Spar Simensbråten har veldig mange av de ansatte jobbet der i flere år. Den ferske butikksjefen merker at han har kommet til en butikk som allerede fungerer svært godt, der ansatte og kunder er på fornavn med hverandre og ser hverandre stort sett daglig.

– Jeg ønsker å videreføre det som har blitt gjort og fungert bra. Vi er et lite supermarked som skal tilby folk det de vil ha. Vi skal ha fokus på ferske, fine varer og frukt og grønt, trekker Holm frem, og skryter samtidig av de ansatte:

– Veldig mange er resultatorienterte, og genuint engasjerte i at butikken skal gå bra. Jeg er opptatt av at dersom du har gjort en god jobb, skal du få høre det, og prøver å gi backing og støtte hver dag.